Insekterna drar fördel av den varma och torra sommaren.