Träd har en viktig funktion i en trädgård inte minst en sommar som denna då de hjälper till att skugga undervegetationen.