Gräset börjar torka annars är det förvånansvärt grönt.