Den varma och soliga sommaren hjälpte lotusen och inte mindre än sex blommor blommade samtidigt i juli.