I år har Flitiga Lisa och Begonior provats med gott resultat.