Trots den nybyggda tanken på fyra kubikmeter som skulle samla regnvatten fick vi köpa vatten för att många växter skulle överleva.