En översikt över baksidan vilken inte är lika djungellik som framsidan men ändå en hel del grönska.