I ”stenen” till höger växer två olika blå Näckrosor. En av dem ska så småningom planteras i någon av dammarna.