På landsbygden är husen små och enkla. Bönderna är ofta nomader och flyttar runt mellan olika hus.