Bergsformationer som är en sorts vulkaniska raukar.