Att dricka Kokate eller att tugga på kokablad kan hjälpa oss att klara de höga höjderna bättre. Det sägs också att det hjälper till att inte känna kyla eller hunger.