Navet i Ariquipa är som i alla peruanska kolonialstäder Plaza de Armas, med den ståtliga katedralen på den norra sidan.