I Anderna finns många aktiva vulkaner. Jordbävningar förekommer ofta. Det finns många varma källor.