På en av öarna fanns ett cafe och några hotellrum samt på en annan ö fanns en skola.