I Ariquipa finns Catalinaklostret från 1580. Klostret omfattar cirka 20000 kvm klostergångar, kapell innergårdar och celler.