På den Urosö vi besökte bodde 21 personer. De levde av fiske och turism men en del arbetade inne i Puno. Barnen lekte i gräset.