Det märks att vi närmar oss fuktigare klimat med mer odlingar.