Inkaplatsen Raqchi, där stora stenkolumner en gång stöttade det stora taket på
Viracochatemplet. Här fanns enorma förråd av mat som kunde försörja inkafolket vid missväxt mm