Det är tidig morgon i Colcadalen. Plötsligt dök den första kondoren upp. Den kan bli 3 m mellan vingspetsarna