Det odlas 4000 olika potatissorter. Många sorter torkas.