I väntan på fler kondorer fanns det andra fåglar att titta på.