En järnvägsstation. Tågen används mestadels till att transportera malm från gruvorna. Endast några ggr per vecka får turister åka.