På de höga sluttningarna finns rester av inkaindianernas terassodlingar