Serpentinstigar leder upp och ner på Machu Picchu.