Katedralen vid Cuscos Plaza de Armas har skadats av jordbävningar, restaurerats och reparerats under flera hundra år.