Inne i ett Inkahus med marsvin på golvet och diverse lyckobringande föremål. Bl a finns också kranierna efter förfäder kvar.