Plaza de Armas i Lima är omgivet av grandiosa byggnader. Jordbävningar har gjort att många byggnader fått byggas om på nytt eller restaurerats.