Den andra delen av Machu Picchu var de omgivande terassodlingarna och den urbana delen.