På berget ovanför Urumbadalen finns tre husvagnsliknande hotellrum. De som bor där måste klättra upp med säkehetslina.