Ett av de större projekten 2022 var att göra en ny bro över stora dammen på framsidan.