Att sätta kanter runt grusgångarna var ett av projekten 2022.