Begoniaknölarna planterades i krukor redan i februari.