..därför blev det ytterligare en bild från en annan vinkel med Spåröbåk i bakgrunden.