För ett ögonblick kan ni njuta av många blommande växter.