Vattenfallen på berget med vattenspegel från dammen i bakgrunden.