Vita näckrosor planterades i den första dammen som sprängdes ner i berget.