Här i kanten av stora dammen på baksidan växer Gyckelblomster och Jungfru Marie nycklar.