På ena långsidan av huset en upphöjd damm med en rosa Lotus. Typiskt för
lotusen är att en del blad och blommorna svävar högt över vattenytan.