Det är den 4 juli, ganska tidigt på förmiddagen, och vi befinner oss nedanför den lilla dammen på framsidan. I förgrunden en brödgran och i bakgrunden pergolan.