Här är vi på framsidan nedanför lilla dammen. I förgrunden växer Bronsrodgersian med sina stora flikiga blad och i bakgrunden
börjar hortensian Endless Summer just slå ut.