Här i skuggan på framsidan frodas flera av de växter som inte vill ha sol. Strutbräken, Begonia, Flitiga Lisa och Hosta