Med 700 st planterade Flitiga Lisa är det få bilder där man inte kan se dessa underbara sommarblommor. Här är det vid pelaren på framsidan.