Rosenbågen vid den upphöjda dammen. Rosen är den remonterande rosen Jasmina.