Bron över Stora dammen på framsidan med två krukor Agapanthus. Bron ska för övrigt renoveras nästa sommar. I
förgrunden smalbladigt kaveldun.