Här är vi på baksidan med stora dammen i förgrunden och vedskjulet i bakgrunden. Efter vedskjulet tar skogen vid.