Bladen på Lotusen blir väldigt stora. Några ligger kvar på vattenytan medan andra svävar långt upp i luften.